Vedecká rada

Vedecká rada Fakulty verejného zdravotníctva SZU

Interní členovia:

 1. Predseda:
  MVDr. Dagmar Zeljenková, CSc. – dekan
 2. Podpredseda:
  prof. MUDr. Eva Horváthová, PhD., MPH – prodekan pre vedu, výskum a PhD. štúdium
 3. Tajomník:
  RNDr. Ladislava Wsólová, PhD.
 4. prof. RNDr. Shubhada Bopegamage, CSc.
 5. RNDr. Helena Cabáneková, PhD.
 6. MUDr. Katarína Dostálová, PhD., MPH
 7. doc. MUDr. Martin Gajdoš, CSc.
 8. doc. PhMr. Marta Hurbánková, CSc.
 9. Mgr. Helga Jančovičová, PhD.
 10. prof. MUDr. Cyril Klement, CSc.
 11. doc. MUDr. Kvetoslava Koppová, PhD.
 12. prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
 13. prof. MUDr. Jaroslav Kresánek, PhD.
 14. prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH
 15. prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc.
 16. doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH, mim. prof
 17. PhDr. Matej Mucska, PhD., MPH
 18. MUDr. Ľubica Murínová, PhD.
 19. JUDr. Mária Nováková, PhD.
 20. RNDr. Elena Szabová, CSc.
 21. PhDr. Juraj Tihányi, PhD., MPH
 22. prof. MUDr. Tomáš Trnovec, DrSc.
 23. doc. MUDr. Branislav Vohnout, PhD.
 24. RNDr. Soňa Wimmerová, PhD.

  Externí členovia:

 25. MUDr. Miroslav Bdžoch, PhD., MPH
 26. prof. Ing. Ivan Čižnár, DrSc.
 27. MUDr. Juraj Frajt, MPH
 28. doc. Ing. Nadežda Jankelová, PhD., MPH
 29. MUDr. Marian Križko, PhD., MPH, MHA
 30. prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
 31. Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
 32. prof. MUDr. Vladimír Oleár, CSc.
 33. doc. PhDr. Markéta Vladárová, PhD., MPH