Študijné oddelenie

Adresa:    Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta verejného zdravotníctva
Limbová 14
833 03 Bratislava

 ReferentNáplňTelefónMiestnosťE-mail
Pregraduálne štúdiumBc. Silvia DURAJOVÁVerejné zdravotníctvo
– prvý a druhý stupeň (Bc., Mgr.)
– denná a externá forma
02/59370 559B-393silvia.durajova@szu.sk
Doktorandské štúdiumMgr. Miroslava SEŇAVOVÁ

Verejné zdravotníctvo

– tretí stupeň ( PhD.)

– denná a externá forma (PhD.)

02/59370 257B-316miroslava.senavova@szu.sk
Postgraduálne štúdiumPhDr. Antónia HOLIČOVÁ– špecilaizčné štúdium:
– Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve – Master of Public Health (MPH)
02/59370 572B-313antonia.holicova@szu.sk
Postgraduálne štúdiumBc. Silvia DURAJOVÁ– Špecializačné štúdium
– Epidemiológia (lekár)
– Verejné zdravotníctvo (lekár)
– Zdravie pri práci (verejný zdravotník)
– ďalšie vzdelávanie, kurzy
02/59370 559B-393silvia.durajova@szu.sk

 

​​