Prihlasovacie údaje

Používateľské meno (login)

XpppppmY kde:

X – číslo z prvého akademického roka študenta (napr. začiatok štúdia rok 2015 je číslo 5)
ppppp – prvých 5 písmen priezviska používateľa (malé písmená bez diakritiky)
m – prvé písmeno mena (malé písmeno bez diakritiky)
Y – automaticky doplnené číslo 0 a v prípade, že sú dve zhodné mená tak číslo 1
Príklad používateľského mena pre Ján Veselý v akademickom roku 2015/16 je: 5veselj0

Poznámka: je možné, že priezvisko je kratšie ako 5 písmen. V tom prípade sa vytvára kratšia verzia. Príklad: Jozef Kos = 5kosj0

Používateľské príručky

Po prihlásení do MAISu sú vo všetkých rozhraniach dostupné používateľské príručky po kliknutí na „Dokumentácia“ v hlavnom menu.