Akademický senát

Predsedníctvo AS FVZ SZU

 • Predsedníčka senátu: RNDr. Soňa Wimmerová, PhD.
 • Tajomník: PhDr. Juraj Tihányi, PhD., MPH
 • Podpredseda pre zamestnaneckú časť: RNDr. Helena Cabáneková, PhD.
 • Podpredseda pre študentskú časť: Mgr. Andrej Vyskoč

Členovia AS FVZ SZU

Zamestnanecká časť

 • Mgr. Júlia Babincová, PhD.
 • RNDr. Helena Cabáneková, PhD.
 • MUDr. Katarína Dostálová, PhD., MPH
 • PhDr. Denisa Richterová, PhD.
 • PhDr. Juraj Tihányi, PhD., MPH
 • RNDr. Soňa Wimmerová, PhD.
 • RNDr. Ladislava Wsólová, PhD.

Študentská časť

 • Zuzana Bartová
 • Dávid Magvaš
 • Michaela Ticháková
 • Mgr. Andrej Vyskoč

Dokumenty: